MEB Onur Belgesi şartları 2021: Onur belgesi kimlere verilir?

MEB Onur Belgesi şartları 2021: Onur belgesi kimlere verilir?

Posted by
Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken, takdir, teşekkür belgeleriyle birlikte onur belgesi beklentisi de arttı. Onur Belgesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okudukları okullarda gösterdikleri başarı durumuna, örnek davranışlarına, çeşitli aktivitede sergiledikleri davranışlara ve belirlenen diğer koşullara göre verilen bir başarı belgesidir. Onur belgesini almak için sadece ders notu değil farklı alanlarda da birçok başarı gereklidir. Peki, onur belgesi kimlere verilir? Onur belgesi kaç puanla alınır? İşte konu ile ilgili detaylar… Onur belgesi verilecek öğrenciler sınıf öğretmeninin önerisi ve okul müdürünün kararıyla seçilir. Öğrenciler için okula uyum, iletişim, ders durumları, yarışma başarıları gibi geniş çaplı bir değerlendirme yapılmaktadır. Karne günü okulda dağıtılan karnelerle birlikte öğrencilerin aldığı takdir, teşekkür belgesi ile birlikte onur belgeleri de dağıtılmaktadır. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan; a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. MEB Onur Belgesi şartları 2021: Onur belgesi kimlere verilir? #1

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir