Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, varlık yönetim şirketleri, devraldıkları borçlara ilişkin takip işlemlerine başlamadan önce asıl borçlu veya yasal temsilcisine yazılı bildirimde bulunacak. BORÇLUYA BİLGİ VERİLECEK Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in