Trombosit düşüklüğü nedir?  Trombositopeni, kandaki düşük trombosit sayısının neden olduğu bir hastalıktır. Trombositlere trombositler de denir. Kemik iliğinde yapılırlar ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurlar. Trombosit sayısı düşük olan