COVID-19’un olumsuz ekonomik etkileri tüm dünyada hissedilmektedir. Daralan gelir kaynakları ve kar marjları; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri salgının ekonomik etkilerine karşı savunmasız kılmaktadır. İçinde bulunulan pandemi